Atrakcje w okolicy
Atrakcje w okolicy

Wzdłuż brzegu morza ciągnie się przepiękna sześciokilometrowa promenada leśna. Dąbki położone są w strefie klimatu nadmorskiego, silnie oddziałującego na organizm ludzki, złagodzonego obszarami leśnymi oraz bliskością rozległego jeziora Bukowo.

Czyste, wilgotne i chłodne powietrze bardzo dobrze wpływa na usprawnienie układu oddechowego. Przebywanie w tym klimacie sprzyja pogłębianiu się oddechu oraz zwiększeniu pojemności oddechowej płuc. Klimat nadmorski wybitnie korzystnie wspomaga leczenie chorób dróg oddechowych i alergii, tak licznie występujących dzisiaj u dzieci i dorosłych.

Powietrze nadmorskie charakteryzuje się zwiększoną zawartością jodu. W ciepłej porze roku, podczas pogody słonecznej, występuje tzw. bryza morska i lądowa, spowodowana różnicami w nagrzaniu się powietrza nad morzem i lądem. To korzystne zjawisko biometeorologiczne wpływa na łagodzenie bodźców termicznych oraz na zwiększenie zawartości aerozolu morskiego i jodu w strefie przybrzeżnej, co ma duże znaczenie szczególnie dla aklimatyzacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat, przyjeżdżających do Dąbek z bardzo zanieczyszczonych środowisk miejskich.

Dąbki, jako miejscowość o czystym powietrzu, spełniają w całej rozciągłości te wskazania - w promieniu wielu kilometrów nie ma źródeł emisji zanieczyszczeń, a duże obszary leśne stanowią dodatkową ochronę przed ich napływem.W powietrzu jest duża ilość fitoncydów o działaniu bakterio- bójczym, bakteriostatycznym i stymulującym układ oddechowy człowieka. Znaczne zróżnicowanie klimatu miejscowości (mikroklimat plaży, specyficzne warunki klimatyczne strefy nadmorskiej, zieleni leśnej - głównie sosnowego boru - i jeziora) sprzyjają dawkowaniu dzieciom różnych bodźców klimatycznych.

SZLAK CYSTERSKI

Bukowo Morskie - zostało zasiedlone przez cystersów sprowadzonych z Meklemburgii, z Dargun. Pierwsze nadania książęce miały miejsce w latach 1248 – 1253, a lokacja związana jest z darowizną Księcia Świętopełka II, który ufundował tu klasztor cystersom. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z XIII/XIV wieku, styl gotycki. Wnętrze zawiera północno gotycki tryptyk, gotyckie epitafium i renesansową ambonę z XVII wieku. Przykościelny dawny park dworski z rzeźbą Wilhelma Grossa. Miejscowość włączona w „Europejski Szlak Cystersów”. W lipcu Coroczny „Turniej Cysterski o beczkę miodu pitnego”.

Dobiesław - wieś kościelna (opacka) i chłopska o metryce średniowiecznej, założona w latach 70-tych XIII wieku przez bukowskich cystersów. Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z XV wieku, styl gotycki . Wnętrze zawiera kropielnicę granitowa z XV wieku, dzwon z 1805 roku. Ogrodzenie placu przykościelnego wykonane z eklektycznych i secesyjnych metalowych kojców.

Jeżyce - Pierwsze nadania książęce miały miejsce w latach 1248 – 1253. Z architekturą sakralną związane są budynki dawnych pastorówek, które zachowały się i pełnią funkcje plebani. Kościół p.w. M.B. Ostrobramskiej z XIX wieku, neogotycki, murowany, jednonawowy. Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I Wojnie Światowej.

Słowino Rezerwat Słowińskie Błota - W obrębie zespołu leśnego z przewagą buków i dębów znajduje się rezerwat "Słowińskie Błota". Jest to najlepiej zachowane w Polsce torfowisko wysokie typu bałtyckiego z ogromną ilością różnorodnych gatunków flory i fauny.

Słowino Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Murowany, jednonawowy, który w 1808 roku w czasie pożaru wsi spłonął został odbudowany w latach 70-tych XIX wieku. Przy kościelnym lapidarium Rzeźba Wilhelma Grossa wraz z aleją lipową. Wieś o licznych zagrodach w charakterze szachulcowym. Coroczny lipcowy festyn ludowo- rzemieślniczy „Budowa Chaty”

Boleszewo – kościół ewangelicki, rzymsko – katolicki p.w. Najświętszego Serca Jezusa, wieża ok. 1500 r.

Stary Jarosław –Kościół p.w. Św. Krzyża z XIV wieku, styl gotycki, murowany, jednonawowy. Wnętrze zawiera ołtarz,. ambonę, rzeźbę „Chrystus Ukrzyżowany” z XVII wieku. Styl barokowy, kropielnica granitowa z XV wieku. Dawny cmentarz-obecnie plac przykościelny z zachowanymi fragmentami metalowych kojców, cokołów, metalowych krzyży.

Stary Jarosław – „antyki ziemi darłowskiej - kolekcja naszych przodków” - Tadeusz Konieczny tel. 695 843 808

Krupy Kościół p.w. M.B. Ostrobramskiej z XIV wieku, styl gotycki, , murowany, jednonawowy,. Wnętrze zawiera ołtarz główny, ambonę z baroku oraz rzeźbę „Grupa Ukrzyżowania” z początku XVI wieku. Zachowane nieliczne zagrody szachulcowe z XIX w.

Kowalewice Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1879 roku, styl neogotycki, murowany, jednonawowy. Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I Wojnie Światowej. w formie słupa zwieńczonego krzyżem maltańskim.

Kowalewiczki - Wiatrak z XVII wieku, drewniany, typ holenderski, obrotowy.

Barzowice Panorama punkt widokowy -położone w północno - wschodniej części Gminy. Zabudowa wsi zlokalizowana jest na północnym stoku wydłużonego garbu morenowego. Na południowy wschód od niej wznosi się najwyższy szczyt tej części moreny "Barzowicka Góra" o wysokości 72 m n.p.m. Piękne zachody słońca na tle jeziora Kopań i Morza Bałtyckiego.

Barzowice Kościół p.w. Franciszka z Asyżu z XV wieku, styl gotycki, murowany, jednonawowy, Wnętrze zawiera szafkę ścienną gotycką z XV wieku. Nielicznie zachowane budownictwo zagrodowe.

Palczewice Park Dworski - Największy i najbardziej okazały park o charakterze krajobrazowym z końca XIX wieku o pow. 2 ha, drzewostan liściasty, 12 gatunków drzew.

Cisowo Kościół p.w. Stanisława Kostki z 1321 roku, styl gotycki, murowany, jednonawowy. Wnętrze zawiera barokową ambonę i ołtarz główny, ławy renesansowe, kropielnica z XIV wieku. Nieliczne zachowane budownictwo zagrodowe.

Miasto Darłowo - W latach 1352 - 1372 powstał reprezentacyjny Zamek Książąt Pomorskich , który był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, pełnił rolę siedziby książęcej, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego. Kościół Mariacki z XIV wieku. Sanktuarium matki Boskiej Fatimskiej. Do najciekawszych zabytków kościoła należą sarkofagi książąt pomorskich: Eryka I, księcia pomorskiego i króla Danii, Szwecji i Norwegii; Elżbiety, księżniczki duńskiej, zmarłej w 1653 roku oraz księżnej Jadwigi, córki Elżbiety Duńskiej. Kościół Świętej Gertrudy- Jest to wyjątkowy na całym Pomorzu kościół gotycki kryty gontem. Jego budowę datuje się na lata 1450 -1460, czyli na okres pobytu króla Eryka w Darłowie (1449 -1459). Na uwagę zasługuje neobarokowy prospekt organowy z 1912 roku i organy z 1860. Kościół Świętego Jerzego jest trzecim z zachowanych średniowiecznych kościołów w Darłowie ,jest murowany, otynkowany , zbudowany w XV wieku. Brama Wysoka - XIV-wieczna baszta, zwana też Bramą Kamienną albo Murowaną Pomnik Rybaka - Pomnik pełniący także rolę fontanny znajduje się niemal w centrum starego miasta, tuż obok ratusza. Pomnik ten został zaprojektowany przez znanego niemieckiego artystę - Wilhelma Grossa, w 1919 roku i został wystawiony ku czci ludzi morza. Gotycki Ratusz – Przebudowany w 1725 roku. Na uwagę zasługuje pozostały po poprzednim ratuszu renesansowy portal, znajdujący się nad drzwiami wejściowymi. Przedstawia on herb miasta - gryfa z ogonem ryby i napisem po łacinie.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

ok